หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กระเบื้องยาง | อุปกรณ์ | พรมดักฝุ่น | อื่น ๆ
หล็กเส้น & เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเส้นเบา   เหล็กตัวซี   แป๊ปโปร่ง   ท่อดำ
รายการ น้ำหนัก รายการ น้ำหนัก รายการ รายการ
6 มิล (4 ขีด) 0.35-0.45 3 |  1.2 มิล 7-8 3/4 x 3/4 x 1.0 1/2 x 1.2
6 มิล (6ขีด) 0.55-0.65 3 |  1.5 มิล 8-9 3/4 x 3/4 x 1.2 1/2 x 1.5
6 มิล (8ขีด) 0.75-0.80 3 |  2.3 มิล 10-11 3/4 x 3/4 x 1.5 3/4 x 1.2
6 มิล ลาย 1.1-1.15 11-12 1 x 1 x 1.0 3/4 x 1.5
6 มิล ลาย 1.2-1.25 3 |  1.7 มิล 12-13 1 x 1 x 1.2 3/4 x 1.8
6 มิล ลาย 1.3-1.35 13-14 1 x 1 x 1.5 1 x 1.2
6 มิล (8 ม.) 1.3-1.35 3 |  2.0 มิล (3.2) 14-15 1 x 1 x 1.8 1 x 1.5
6 มิล SR 1.4-1.5 16-17 1 1/4 x 1 1/4 x 1.2 1 x 1.8
6 มิล SR นินจา 1.4-1.5 18-19 1 1/4 x 1 1/4 x 1.5 1 1/4 x 1.2
6 มิล SR 1.6-1.7 4 |  1.2 มิล 9-10 1 1/4 x 1 1/4 x 1.8 1 1/4 x 1.8
6 มิล SR 1.7-1.8 4 |  1.5 มิล 11-12 1 1/2 x 1 1/2 x 1.2 1 1/2 x 1.2
9 มิล SR 2.2-2.4 4 |  1.5 มิล 12-13 1 1/2 x 1 1/2 x 1.5 1 1/2 x 1.5
9 มิล SR 2.5-2.7 4 |  1.7 มิล 13-14 1 1/2 x 1 1/2 x 1.8 1 1/2 x 1.8
9 มิล SR 2.7-2.9 15-16 2 x 2 x 1.2 2 x 1.2
9 มิล SR 2.9-3.1 4 |  2.0 มิล (3.2) 16-17 2 x 2 x 1.5 2 x 1.5
9 มิล SR 3.1-3.3 17-18 2 x 2 x 1.8 2 x 1.8
9 มิล SR 3.3-3.5 18-19 3 x 3 x 1.5 2 x 2.0
12 มิล SR 4.8-5.0 19-20 3 x 3 x 1.8 3 x 1.8
12 มิล SR 5.8-6.0 21-22 4 x 4 x 1.5 3 x 2.0
15 มิล SR มอก. 10-11 5 |  2.0 มิล (3.2) 16-17 4x 4 x 1.8 เหล็กฉาก
12 อ้อยเบา 4.8-5.0 17-18 แป๊ปแบน รายการ
12 อ้อยเบา 5.0-5.2 19-20 รายการ 1 x 1/8
12 อ้อยเบา 5.8-6.0 20-21 2 x 1 x 1.0 1 x 3 เต็ม
16 อ้อยเบา 10.0-11.0 6 |  2.0 มิล (3.2) 19-20 2 x 1 1.2      7.1-7.3 1 1/4 x 1/8
20 อ้อยเบา 17-18 23-24 2 x 1 1.2      7.5-7.7 1 1/4 x 3.0 มิล เต็ม
25 อ้อยเบา 30-31     2 x 1 x 1.5 1 1/2 x 1/8
ลวดผูกเหล็ก 3.1-3.3     2 x 1 x 1.8 1 1/2 x 3.0 A
เหล็กเส้น (เต็มโรงเล็ก)         3 x 1 1/2 x 1.0   2 x 1/8
รายการ น้ำหนัก         3 x 1 1/2 x 1.2   2 x 3 มิลเต็ม
6 มิล SR มอก. LH 1.8-1.9         3 x 1 1/2 x 1.5   2 x 3.5 พ่นข้าง 4 มิล
6 มิล SR มอก. 1.9-2.0         3 x 1 1/2 x 1.8    
9 มิล SR 3.6-3.7         4 x 2 x 1.2    
9 มิล SR มอก. มส. 3.7-3.8         4 x 2 x 1.5    
9 มิล SR มอก. ทดก. 3.9-4.1         4 x 2 x 1.8    
12 มิล SR มอก. 7.5-7.7         6 x 2 x 1.8    
12 มิล SR มอก. 7.7-7.8              
12 มิล SR มอก. 7.8-8.1              
15 มิล SR มอก. 12-13              
19 มิล SR มอก. 20-21              
12 อ้อย เต็ม มอก. 7.5-7.7              
12 อ้อย เต็ม มอก. 7.7-7.9              
12 อ้อย เต็ม มอก. 7.9-8.1              
16 อ้อย เต็ม มอก. 13-13.5              
16 อ้อย เต็ม มอก. 13.5-14              
20 อ้อย เต็ม 21-22              
25 อ้อย เต็ม 34-35              
เหล็กเส้น (โรงใหญ่)              
รายการ น้ำหนัก              
6 มิล SR 24 2.22              
9 มิล SR 24 4.99              
12 มิล SR 24 8.88              
12 มิล อ้อย      SD30 8.88              
16 มิล อ้อย      SD30 15.78              
20 มิล อ้อย      SD30 24.66              
25 มิล อ้อย      SD30 38.53              
12 มิล อ้อย      SD40 8.88              
16 มิล อ้อย      SD40 15.78              
20 มิล อ้อย      SD40 24.66              
25 มิล อ้อย      SD40 38.53              
Copyright © 2009 Penprecha Group., All rights reserved. Design by M@rkuNG.