หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กระเบื้องยาง | อุปกรณ์ | พรมดักฝุ่น | อื่น ๆ
ฟฟ้า

เพ็ญปรีชากรุ๊ป ประกอบกิจธุรกิจด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ ์"LAMP PLUS" จากโรงงานผู้ผลิตชั้น รวมทั้งให้คำปรึกษา การประหยัดพลังงานแบบมืออาชีพ


ไฟฟ้า   ไฟฟ้า ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008

LED

เพ็ญปรีชากรุ๊ป ได้ตระหนักถึงปัจจัยปัญหาต่าง ๆ ในสภาวะโลกร้อน จึงได้ศึกษาแนวทางในเรื่อง "LED" พร้อมกับทีมงานผู้เชียวชาญด้านวิศกรรมทางด้าน "LED" นำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

เพราะอะไร? "LED" จึงเริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

  • ประหยัดพลังงาน
  • ปราศจากรังสีอัลต้าไวโอเลทและรังสีอินฟาเรด
  • อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง
  • ปลอดภัยจากสารปรอท หลอดมีอุณภูมิต่ำทนทาน
  • ในการปิดเปิดให้แสงสว่างทำได้รวดเร็วกว่าหลอดธรรมดา
  • การเสื่อมสภาพของหลอด LED แต่ละหลอดจะไม่เท่ากัน
  • Copyright © 2009 Penprecha Group., All rights reserved. Design by M@rkuNG.