หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | กระเบื้องยาง | อุปกรณ์ | พรมดักฝุ่น | อื่น ๆ
PVC WETERSTOP
 

 

ชนิดดัมเบล์ไม่มีรูกลาง

ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก/เมตร
6"
5.0 มม.
1.220
12"
5.0 มม.
2.540
10"
5.0 มม.
2.040

ชนิดดัมเบล์่มีรูกลาง

ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก/เมตร
4"
6.0 มม.
1.012
6"
5.0 มม.
1.412
8"
5.0 มม.
1.820
9"
5.0 มม.
2.020
7"
5.0 มม.
1.784

ชนิดก้างปลาไม่มีรูกลาง

ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก/เมตร
6"
3.5 มม.
1.028
8"
3.5 มม.
1.164

ชนิดก้างปลา่มีรูกลาง

ขนาด
ความหนา
น้ำหนัก/เมตร
8"
3.5 มม.
1.272
10"
4.0 มม.
1.660
9"
2.5 มม.
2.612
     
Copyright © 2009 Penprecha Group., All rights reserved. Design by M@rkuNG.